דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לגבי ההוצאה הפרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך בשנת 2012

עדכון: 16:34 ,10.06.2015

ההוצאה הממוצעת לתלמיד בשנת 2012 הסתכמה ב- 326 ש"ח בממוצע בחודש.

ההוצאה הפרטית של משקי בית בחמישון העליון הייתה 657 ₪ בממוצע לעומת ההוצאה הפרטית בחמישון התחתון שהייתה 163 ₪ בממוצע.

להודעה המפורטת באתר הלמ"ס