דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

מכרזים

מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 1/2022 למתן שירותי פרסום ורכש מדיה

דחיית המועד להגשת הצעות למכרז שבנדון

מכרז פומבי דו שלבי מס 01_2022 למתן שירותי פרסום ורכשה מדיה עבור המרכז האקדמי לוינסקי וינגיט - גרסה 2 לפרסום(2352298.1)

מכרז פומבי דו שלבי 1_2022 למתן שירותי פרסום ורכש מדיה - מענה לשאלות הבהרה(2348298.1)מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 2/2022 לפיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטרנט

דחיית המועד להגשת הצעות למכרז שבנדון
 

לצפייה במכרזים לחצו כאן